Projektid

  

2018

  logo

SA INNOVE toetatud projekt taotlusvooru "Erinevaid maakondi hõlmavate haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks" raames toetati Päikesejänku esitatud projekti "Õpiüritused õppeprogrammi Samm - sammult tundmaõppimiseks ja rakendamiseks". Projekt viiakse ellu ajavahemikul 25.07.-31.10.2018. Projekti kogumaksumuseks on 2413,45 eur.

7- tunnilisest koolitusest Päikesejänku lasteaias ja õppesõidust Tabasalu Tibutare Lasteaeda võtab osa kokku 30 pedagoogi (õpetajad, muusikaõpetaja, õppealajuhataja) valdavalt Päikesejänkust, aga ka teistest linna ja osavaldade lasteaedadest. Projektis osalejad mõistavad koolituse tulemusena eakohaste sotsiaalsete oskuste olulisust lapse arengu toetajana ning oskavad kasutada "Samm - sammult" õppeprogrammi oma igapäevatöös lastega. Tibutare lasteaed on selle programmi rakendamisega saavutanud märkimisväärseid tulemusi ja nende kogemuse tundmaõppimine on motivaatoriks pärnakatele. "Samm - sammult" on teaduspõhine programm laste sotsiaalsete oskuste arengu toetamiseks. Õpitakse tunnetega toime tulema, probleeme ja halba käitumist ennetama, empaatiavõimet suurendama. Nii valmistame lapsi paremini ette koolieluks.

Projekti läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

 

 2017

 HITSA logo EST1

1. Päikesejänku projekt sai positiivse tulemuse ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus 12 BeeBot põrandaroboti ja 3 õppeotstarbelise mati ostmiseks. Alates sept. 2017 toimub aiarühmades nende aktiivne kasutamine lõimitud õppetegevuste mitmekesistamiseks täiendava õppevahendina ning programmeerimise eeloskuste õpetamiseks.

 KIK Logo Copy

2. Päikesejänkud osalesid Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektis "Põnev putukamaailm" sept.- okt. 2017. 5-7- aastased lapsed tutvusid putukate eluga, nende elupaikadega Luitemaa looduskaitse alal. Õpiti loodus hoidma/kaitsma. Õppeprogrammi viisid läbi OÜ Aasavili koolitajad.

 tervisenoukogu logo

3. Nii lapsed kui ka personal osales projektis "Suhkur - sõber või vaenlane?"  Projekti rahastas Pärnumaa Tervisenõukogu. 30.10. - 03.11.2017 teemanädalal  "Magus elu suhkruta" toimus loeng  ja  praktilise tegevuse töötuba personalile ning  hoolekogule (OÜ Looduse Loitsud). Töötas suhkrulabor suhkrusisalduse määramiseks erinevates toiduainetes. Meisterdati suhkrukella ja maaliti Suhkrususlikuid, küpsetati suhkruvaba maiuseid,  uuriti energia kulutamist liikumise abil. Nädal lõppes põneva ristsõna lahendamisega. Saadud teadmised kulusid marjaks ära nagu  tunnustuseks saadud puuviljakorvgi.