Tervisedendus

Aastast 2005 kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

Tervisedendus…

…on laste tervise väärtustamine ja positiivse tervise suurendamine;

…toimub siis, kui on planeeritud ja teadlik sekkumine, mille kaudu saab parandada laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist ning ennetada haigestumist;

…on süstemaatiline terviseõpetuse osa, mille läbiviijaks on tervishoiutöötaja.

 

Tervist edendava lasteaia lõppeesmärk on hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist ja sotsiaalset arengut ning mõjutada positiivselt täiskasvanu tervisekäitumist.

 

2015/2016 õppeaasta tervisedenduse eesmärk Päikesejänkus: 

 tervistedendavasse tegevusse on kaasatud lapsed, lapsevanemad ja personal

Kuu Tegevus/Üritus
September  Osavõtt ülelinnalisest rannajooksust kooliminejatele (21.09.)
Õueatraktsioonide turvalisuse hindamine, mängureeglitega varustamine
Oktoober    Doonoripäev personalile ja lastevanematele ( 15.10)
Leivanädal: erinevad tegevused rühmades

Õpetajatepäeva matk Tolkuse rappa ( koostöös keskkona töörühmaga)

04.10.

Päikesejänku keksumängude hommik lasteaedade vanematele rühmadele

  Piimanädal: erinevad tegevused rühmades.
Jaanuar Tervisedenduse suutlikkuse hindamine
Veebruar  Esmaabi õpitoad lastele (jaanuari II nädal 2016)
Suusapäevad lastele.
Aprill    Jalgrattad talveunest üles!
Jüripäevamatk 3-7a lastele ja personalile
Südamenädal: tegevused rühmades, südamekettide meisterdamine
Doonoripäev personalile ja lastevanematele
Mai  Õppeaasta lõpupiknik koos digolfiga personalile
Aasta tervisedendaja valimine

Tervist ja emotsionaalset arengut toetavad huviringid

 

Tennis E ja K 10:30 ja 11:15 Kesklinna Tennisekool, treener Evelin Vaino
Judo T ja N 11:45  Spordiklubi Kempo, treener Kristjan Hendrikson
Muusikaring T 15:05  Muusikaõpetaja Heli Kvell
Shindo (personalile) E 13:15  Anne Karula
Võistlustantsuks ettevalmistus

R 15.45- 3- ja 4-a

kl 16.15 vanemad lapsed

Gerdi Leesman, Tantsupesa MTÜ

Tervisedenduse meeskonda kuuluvad:

Maria Laanela - rühmaõpetaja

Aila Peetrisoo – liikumisõpetaja/rühmaõpetaja

Kaili Kask – rühmaõpetaja

Milvi Vilberg – rühmaõpetaja

Merit Kvatš– rühmaõpetaja ( töörühma juht)

Anneli Alberg – kokk

Alli Helmja - rühmaõpetaja

 

Tervisealaseid kodulehti:

www.tai.ee

www.terviseinfo.ee

www.toitumine.ee