Roheline kool

Roheline kool

Päikesejänku liitus rahvusvahelise võrgustikuga Roheline kool 04.10.2018, et saada keskkonnakasvatuseks uusi, häid ideid ja jagada oma väärt kogemusi.

 

Tegevuse eestvedajaks on keskkonnatöörühm, mida juhib Piret Kell. Töörühma kuuluvad veel õpetajad Erika Talumaa, Eleri Tamar ja Kati Oviir, majandusjuhataja Age Roosipuu, õpetajaabi Helle Rebane ja lapsevanem Tiia Möller. Tööd koordineerib õppealajuhataja Maret Põlluste.

 

Kaasates  kolleege tehti keskkonnaülevaatus, laste ja lastevanemate küsitlus, mille alusel koostati tegevuskava. Vaata siit!

Töötati välja keskkonnapõhimõtted, mis seati luuletuseks.

 

Päikesejänku Rohekooli lubadused

 

MAA on ema ja ILM tema isa

Hoolin ja liigun ning teen vähem kisa.

Ma loodust hoian iga ilmaga

ja ümbrust märkan targa silmaga.

 

Kui silm ei näe, siis vaatan luubiga.

Tahan luua ja ümbrust uurida.

On isu pista mulda mõnigi seeme.

Nii tore, et seda üheskoost teeme!

 

On vahva ka lehtedes hullata.

Tean, läbi ei saa musta mullata.

Nii säästan ja hoian ning hoolin,

ka siis, kui lõpuks pääsen ma kooli.

 

Ma ei raiska!

Ma ei reosta,

ei tee teistele kurja!

Ma ei raiska!

Ma ei reosta,

looduse ilu ei nurja!

 

Päikesejänku 2018-2019 õppeaasta teemad on:

  • Elurikkus, loodus, õpiõu
  • Meri, rannik ja jõgi
  • Toit

 

Jänkujütsid ( 5-6 aastased) liitusid projektiga "Suur taimejaht", et saada teada rohkem elurikkusest.

 

 Töökoosolekute protokollid

26.09.2018 nr 1

Osalejad: Piret Kell, Eleri Tamar, Erika Talumaa, Maret Põlluste, Kati Oviir

Puudusid: Helle Rebane, Age Roosipuu

Päevakord:

1. Keskkonnatöörühma juhi ja protokollija valimine.

2. Teemade valimine ja tegevuskava koostamoine 2018/19 õppeaastaks (arutelu)

3. Õppeprogrammi Roheline kool tutvustus. Maret Põlluste

OTSUSTATI:

1. Kinnitada Pärnu Lasteaed Päikesejänku keskkonnatöörühma juhiks Piret Kell, protokollijaks Eleri Tamar

2, Kinnitada Pärnu Lasteaed Päikesejänku keskkonnatöörühma tegevuskava 2018/19 õppeaastaks.

3.1. Teha juhtkonnale ettepanek liituda võrgustikuga Roheline Kool.

3.2. Teha lasteaia vanematekogule ettepanek valida lastevanemate esindaja keskkonnatöörühma.

3.3. Tegeleda 2018/2019 järgmiste teemadega: Elurikkus, loodus, õpiõu; Meri, rannik ja jõgi; Toit

Protokollis: Eleri Tamar

 

17.10.2018 nr 2

Osalejad: Piret Kell, Eleri Tamar, Erika Talumaa, Maret Põlluste, Kati Oviir, Helle Rebane, Age Roosipuu

Puudus: Tiia Möller

Päevakord: Keskkonnaülevaatuse hindamiskriteeriumid ja korraldus.

OTSUSTATI:

1. Iga keskkonnatöörühma liige ja koordinaator võtab hinnata 1-2 valdkonda, leides ülevaatuseks endale meeskonnakaaslasi personali hulgast.

2. Viia läbi laste ja lastevanemate keskkonnaalane küsitlus (Maret Põlluste, 24.10.18)

Protokollis: Eleri Tamar

 

31.10.2018 nr 3

Osalejad: Piret kell, Eleri Tamar, Erika Talumaa, Maret Põlluste, Helle Rebane, Age Roosipuu, Tiia Möller

Puudus: Kati Oviir

Kutsutud direktor Sirje Vaikjärv

Päevakord:

1. Keskkonnapõhimõtted Päikesejänkus. Maret Põlluste

2. Kokkuvõte keskkonnaülevaatusest, laste ja vanemate küsitlusest. Maret Põlluste

3. Töökava arutelu, täiendamine, kinnitamine. Piret Kell

OTSUSTATI:

1. Kinnitada ( ühehäälselt) luuletuseks vormitud keskkonnapõhimõtted.

2. Võtta keskkonnaülevaatuse ja küsitluste tulemused aluseks 2018/19 õppeaasta tegevuskava täiendamiseks.

3. Kinnitada tegevuskava 2018/19 õppeaastaks.

3.1. Viia läbi perede poolt valmistatud smuutide hindamine, kaasates hindajateks lapsi (igast rühmas 2 last) 07.11 2018

Protokollis: Eleri Tamar