Hoolekogu/vanematekogu

Tuginedes Hea Alguse heale tavale valib iga rühm 3-liikmelise vanematekogu, kelle hulgast üks valitakse rühma esindama hoolekogus. Hoolekogusse kuulub veel lasteaia pedagoogilise nõukogu poolt valitud õpetaja ja linnavalitsuse poolt määratud esindaja. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Koosolekule kutsustakse rühmade vanematekogu liikmed, et tagada suuremat vanemate kaasatust. Lapsevanemal on vanematekogu kaudu võimalus kaasa rääkida lasteaia igapäevaste küsimuste lahendamises ja tulevikuplaanide kavandamises. Samuti on nad oodatud olema nõu ja jõuga abiks personali motiveerimisel ja toetamisel. Otsustamis- ja allkirjaõigus on ainult hoolekogu liikmetel.

 

Hoolekogu õigused ja kohustused on reguleeritud Koolieelse lasteasutuse seadusega § 24 https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011006.

2016/2017 õppeaasta vanematekogu koosseis

Jrk Nimi Rühm Staatus
1.  MARIA LAANELA  Pesamunad - lapsevanem  vanematekogu liige
2.  TIIA MÖLLER  Pesamunad - lapsevanem  vanematekogu liige 
3.  ALICE ALU  Pesamunad - lapsevanem  hoolekogu, vanematekogu liige
4.  ALLAN TAGGU Pähklipurejad-lapsevanem  vanematekogu liige 
5.  KAIT PUUSEPP  Pähklipurejad-lapsevanem  vanematekogu liige 
6.  RIINA LOORING Pähklipurejad-lapsevanem   hoolekogu aseesimees, vanematekogu liige 
7.  TAIMI GRAUBERG  Kiti-Kätid - lapsevanem   vanematekogu liige 
8.  ALICE ALU  Kiti-Kätid - lapsevanem  vanematekogu liige 
9.  EGE- RY RÕÕMUSSAR  Kiti-Kätid - lapsevanem   hoolekogu, vanematekogu liige
10.  ANDRES MÄESALU  Jänkujütsid - lapsevanem  vanematekogu liige, hoolekogu esimees 
11.   KADI MENGEL  Jänkujütsid - lapsevanem   vanematekogu liige 
12.   KERSTI HENNING  Jänkujütsid - lapsevanem   vanematekogu liige 
13.   MARIS VILISAAR  Nublud - lapsevanem  hoolekogu, vanematekogu liige
14.   KARIN ÕUNAP  Nublud - lapsevanem   vanematekogu liige ja linnavalitsuse esindaja hoolekogus
15.   AGNES PULK  Nublud - lapsevanem  hoolekogu, vanematekogu liige
16.   MARILIIS KARU  Mürakarud - lapsevanem    vanematekogu liige 
17.   KELLY NURK  Mürakarud - lapsevanem  hoolekogu,  vanematekogu liige 
18. VILVE HOLZBERG Mürakarud - lapsevanem vanematekogu liige
19.   ERIKA TALUMAA  pedagoogide esindaja   hoolekogu liige
20.   MARET PÕLLUSTE  õppealajuhataja, peretöö koordineerija   vanematekogu liige