Lapse tervis

Teie lapse tervise eest hoolitseb kogu meie kollektiiv.

 

Tervishoiutöötaja jälgib laste tervist, kontrollib nägemist ning teostab laste mõõtmist ja kaalumist 2 korda aastas. Logopeed selgitab välja lapse kõnehäired. 

 

Kui lapsel on tervisega probleeme, saate lasteaiast nõu, millise erialaspetsialisti poole pöörduda. 

 

 

Kui teie laps haigestub, teatage sellest koheselt lasteaeda.

Haige laps ei või tulla teiste sekka.

Kui: - laps haigestub lasteaias, teatatakse sellest Teile koheselt, et saaksite lapsele järele tulla;

      - laps saab trauma, teatakse sellest Teile otsekohe ja suunatakse raviasutusse;

      - lapsel või pereliikmel on olnud kontakt nakkushaigega, teatage sellest lasteaeda.

 

LAPSE RIIETUS 

Lapse hea tervis sõltub palju tervislikust ja ilmastikule vastavast riietusest.

Kui riietate last, arvestage laste mitmekesist tegevust nii toas kui õues. 

Varuge lapsele tervislikud sisejalatsid (kõva tallaga), sussid võimlemiseks ja muusikategevuseks (aiarühmad). 

Kuna ilusa ilmaga võimeldakse ka õues, siis pidage meeles, et kummikutes on lastel seda raske teha. 

Vajalikud oleksid nn. poririided ja vahetusriided. Riietel ei tohi olla pikki nööre ja eelistatud on kaelussallid.

Talvel võiks olla võimalus vahetada märjad kindad kuivade vastu.

· varustage nimega riided ja esemed. Eriti kergesti lähevad segamini dressi- ja sukapüksid;

· igal lapsel peab olema isiklik kamm ja taskurätik;

· kui juhtub, et laps läheb koju lasteaiale kuuluvates riietes, tooge need tagasi võimalikult ruttu;

· tüdrukute pikad juuksed seadke "soengusse" enne lapse rühmaruumi saatmist.

Iga lapsevanem hoolitseb ise, et ta laps saaks hommikul tulles riidest lahti ja kojuminekul riidesse.

 

TOITLUSTAMINE

Meie lasteaed osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetavas üleeuroopalises piimatoodete jagamise kavas.

Lasteaia menüü koostab majandusjuhataja Age Roosipuu koostöös kokkade Anneli Albergi ja Helen Tappoga, kes valmistavad ka toidu. Menüü koostamisel kasutatakse ANC-programmi, mis arvestab laste toiduenergia- ja toitainete vajadustega. 2005. aastal loodud ANC-programm töötab lasteaedade, koolide ja hoolekandeasutuste toitlustajate heaks. Selles on ühendatud menüüde koostamine ja planeerimine, toiduainete ja retseptide andmebaas ning ladu ja toiduraha arvestus. Tegemist on ainulaadse internetipõhise terviklahendusega, mida on lihtne ja mugav kasutada. Sisestades programmi vaid soovitud toidud ja sööjate arvud, kuvad ANC automaatselt toidu energeetilised väärtused, päevaraha, maksumuse, laojäägi, nõudelehed ja muu info, mis on toiduseaduse ja määrustega kooskõlas.

 

Nädalamenüü on nähtaval kõikidele lastevanematele stendidel ning personali, laste ja lastevanemate rahulolu toiduga uuritakse küsitluste teel.

Toitlustamisel arvestatakse laste tervislike eripäradega: allergilisus mõne toiduaine suhtes (arstitõendi alusel), kroonillised haigused nagu näiteks diabeet.