Lasteaed ja kodu käsikäes

Lasteasutus ja kodu käsikäes on juhtmõtteks meie töös. Kodu on kõige loomulikum, turvalisem ja tervem kasvukeskkond lapse jaoks. Eriti oluline on vanemate südamlikkus ja tunnustav suhtumine lapsesse. Koduse kasvatuse ja lasteaia kasvatuse probleemid peavad olema teadvustatud mõlemale poolele. 

Koostööks on mitmeid võimalusi:

  1. koosolek e. koosolemise õhtu - meeldiva koosolemise käigus saate tutvuda lapse mängusõprade vanematega, saate teada uut ja huvitavat; võime vestelda erinevustest laste vahel. Kindlasti saate teada oma lapse tegemistest lasteaias. Teil on võimalus anda omapoolset nõu, kuulda huvita vaid lektoreid jm.
  2. vabatahtlikuks olemine rühmas - te olete teretulnud jälgima oma lapse toimetusi teiste seas, saate tutvuda lapse mängusõpradega, vestelda õpetajaga, tegeleda lastega jm. Tore oleks veeta oma vaba päev koos lapsega lasteaias!
  3. vestlused - "jutuhetkede" käigus saame teada teie lapse meeleolust, harjumustest, huvidest, sõprussuhetest, päevastest juhtumustest jm. Kui tunnete vajadust rahulikuma neljasilma vetluse järele, lepime kokku aja suhte! Teie käsutuses on peretuba!
  4. peretuba - peretoast on võimalik laenutada raamatuid ja ajalehti-ajakirju ka koju; vestelda juhtkonnaliikmete või õpetajatega Teid huvitaval teemal jne.
  5. nõuanded - nõuga on abiks Teile rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, tervishoiutöötaja (tervisega seotud mured),logopeed, õppealajuhataja -"peretöö koordineerija" (õppe -ja kasvatus tööga seotud probleemid), direktor (kõik lasteaiaga seotud probleemid). Vastuvõtuajad leiate teadetetahvlilt.
  6. ühisüritused, peod, pereüritused
  7. kodude külastamine rühmapersonali poolt - tutvume lapse elutingimustega, saame teada vajalikku lapse ja pere mõistmiseks, vajadusel anname nõu.
  8. talgud, lastevanemate abi - palun ärge öelge ära oma abist kui seda Teilt palutakse, teeme seda laste nimel.
  9. seina- ja laualeht - saate teada ajakohastest asjadest, sellest, mida lastele õpetame ja mõnestki muust tähtsast asjast.

 

Lasteaia töötajatel on vaikimiskohustus kõikides teie last ja peret puudutavates küsimustes!