Lasteaeda tulekul

Lasteaeda tulek on suur muutus Teie lapse elus. 

Et laps koduneks kiiremini on tähtis, et valmistaksite teda ette lasteaeda tulekuks:

- ühtlustage kodune päevakava lasteaia päevakavaga;

- jutustage lapsele asjadest, mis talle võiksid muret tekitada;

- harjutage lapsi sööma erinevaid toite;

- õpetage käima potil;

- varuge aega lapse järkjärguliseks harjutamiseks õpetajatega, teiste lastega ja lasteaiaeluga;

- osalege Tublitupsude mänguringis koos lapsega.

Esmakordsel vastuvõtul lasteasutusse esitab vanem perearsti väljastatud vormikohase tõendi või lapsevanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.

Te olete teretulnud tutvuma elu ja tööga meie lasteaias!